Ergonomia dla pracowników

Ergonomia dla pracowników

Szkolenie z ergonomii pracy pozwoli na redukcję dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Pracownicy uczestniczący w szkoleniu dowiedzą się jak prawidłowo ustawić stanowisko pracy, jaka jest najlepsza pozycja w czasie pracy oraz jakie ćwiczenia należy w czasie pracy wykonywać i z jaką częstotliwością.

Brak ergonomii na stanowisku pracy powoduje zwiększony poziom zmęczenia, to doprowadza do większej ilości błędów, co z kolei prowadzić do wzmożonego stresu. Szkolenie jest integralną częścią profilaktyki chorób zawodowych oraz niwelowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy. Pracownicy zdobędą wiedzą jak odpowiednio siedzieć, jak dostosować stanowisko pracy do własnych potrzeb, jak ćwiczyć oraz jakie skutki niesie praca w pozycji odciążającej kręgosłup oraz jak zapobiegać jego bólom podczas pracy.

  • Czas trwania: 60-120 min
  • Grupy: do 25 osób

Zamawiam webinar zaprojektowany dla mojej firmy

Jesteś zainteresowany ofertą?

Skontaktuj się z nami