Ergonomia dla pracowników

Ergonomia dla pracowników

Szkolenie z ergonomii pracy pozwoli na redukcję dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu  mięśniowo-szkieletowego. Pracownicy uczestniczący w szkoleniu dowiedzą się jak prawidłowo ustawić  stanowisko pracy, jaka jest najlepsza pozycja w czasie pracy oraz jakie ćwiczenia należy w czasie pracy  wykonywać i z jaką częstotliwością.

Brak ergonomii na stanowisku pracy powoduje zwiększony poziom zmęczenia, to doprowadza do większej  ilości błędów, co z kolei prowadzić do wzmożonego stresu. Szkolenie jest integralną częścią profilaktyki  chorób zawodowych oraz niwelowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy. Pracownicy  zdobędą wiedzą jak odpowiednio siedzieć, jak dostosować stanowisko pracy do własnych potrzeb, jak  ćwiczyć oraz jakie skutki niesie praca w pozycji odciążającej kręgosłup oraz jak zapobiegać jego bólom  podczas pracy.

  • Czas trwania: 60-120 min
  • Grupy: do 250 osób

Zapraszamy do kontaktu jeżeli chcieliby Państwo spersonalizować zamówienie.

Zamawiam webinar zaprojektowany dla mojej firmy

Jesteś zainteresowany ofertą?

Skontaktuj się z nami